Các Hoạt Động Trong Server Volam200.com

PLD  CÁC GIỜ CHẴN:12h30,20h00 mỗi đợt 5 Boss

 

Vượt Ải: Các giờ lẻ
Phần thưởng:mãnh an bang hoàn mỹ,áo nhu tình,thủy tinh các loại,kinh nghiệm,vlmt,ttk...

Tống Kim:

Phần Thưởng: Xu Top 1-10 tất cả các trận  riêng trận 13h00 21h00 x2 xu 

 

Boss HKMP: Xuất hiện lúc 12h30,20h30,22h00 1 lần xuất hiện 5 con 

Phần Thưởng:15 Xu/con,mãnh an bang hoàn mỹ,nhu tình hoàn mỹ,áo nhu tình,trang bị HKMP,thủy tinh các loại,kinh nghiệm,vlmt,ttk... 

 

Viêm Đế: 14h25 16h25 22h25

Phần thưởng:mãnh an bang hoàn mỹ,mãnh áo nhu tình hoàn mỹ,kinh nghiệm

 

Vận Tiêu Cá Nhân:  10h=>21h,22h00=>23h00

Phần Thưởng: Kinh Nghiệm,Xu

 

Lồng Đèn Bang Hội:20h00-20h30(thứ 6 không xuất hiện lồng đèn) chỉ có bang chủ mới được nhặt  xuất hiện tại chiến long động(187 193)

Phần Thưởng:100x,mặt nạ 1 skill hsd 3 ngày

 

Hạt Hoàng Kim: 12h00=>12h30  chiến long động(187.193) chỉ bang chủ mới nhặt được 

Phần Thưởng: mặc định 15 Xu random(TTK,VLMT,Áo Nhu Tình,Thủy Tinh Các Loại,lệnh bài ép ngựa)

 

Câu Cá Dương Châu(207.197):cầu câu nhận được từ hoạt động tống kim đến Dương Chau(207.197) câu cá phần thưởng tất cả lệnh bài hoạt động trong server

Boss Độc Cô: Update..

 

Hoạt Động Đập Đá:Update...

 

Rương Thần Bí:Update

 

 

Đua Ngựa:Update..

 

Đấu Ngưu:Update..

 

Đá Gà:Update..

 

Loạn Chiến:Update...